Vyklízení mandlů a těžkých břemen


  • vyklízení mandlů po Praze i mimo Prahu
  • těžká parta Praha - stěhování těžkých břemen pouze po budově
  • těžká parta Praha - vyklízení těžkých břemen a odvoz na skládku
  • mnohaletá praxe stěhování a vyklízení těžkých břemen
  • veškerá naše práce a Váš majetek jsou pojištěny
  • pracujeme 7 dní v týdnu, 24 hodin denně
  • víkendy a svátky jsou za stejné ceny
  • Zdarma ! - přistavení vozu - účtujeme pouze skutečný čas práce našich zaměstnanců
  • Zdarma ! - patra - účtujeme v hodinové sazbě - výjimku tvoří těžká břemena
  • Zdarma ! - km - Praha i mimo Prahu - účtujeme pouze v hodinové sazbě

Vaše spokojenost naše radost