Stěhování a vyklízení pian


  • těžká parta Praha - stěhování a přeprava pian a pianin
  • manipulace a přenesení těžkých břemen po budově a areálu
  • vyklízení a likvidace starých pian a odvoz na skládku
  • veškerá naše práce a Váš majetek jsou pojištěny
  • těžká břemena stěhujeme 7 dní v týdnu, 24 hodin denně
  • víkendy a svátky jsou za stejné ceny

Vaše spokojenost naše radost